MEMS-optinen kytkin ja mekaaninen optinen kytkin


Mekaanisen optisen kytkimen toimintaperiaate on ohjata optinen signaali siirtämällä optista kuitua fyysisesti mekaanisten laitteiden avulla. Prismaa tai suuntakytkintä liikuttamalla tulopäässä oleva valo ohjataan haluttuun lähtöporttiin. Mekaanisia optisia kytkimiä on kolme päätyyppiä: yksi on prismakytkentäinen optisen polun tekniikka, toinen peilikytkentätekniikka ja kolmas on optisen polun vaihtaminen siirtämällä optista kuitua.
MEMS-optinen kytkin perustuu mikrosähkömekaaniseen järjestelmään. Optista mikropeiliä tai optista peiliryhmää käytetään valonsäteen etenemissuunnan muuttamiseen ja optisen polun vaihtamisen toteuttamiseen. MEMS-optisen kytkimen periaate on hyvin yksinkertainen. Optisen vaihdon aikana tulovalo kytketään optisen kytkimen eri lähtöpäihin siirtämällä tai muuttamalla sähköstaattisella tai magneettisella teholla toimivan MEMS-mikropeilin kulmaa optisen polun kytkemisen ja kytkemisen toteuttamiseksi.