• MEMS -1×N optinen kytkin
  • MEMS -1×N optinen kytkin
  • MEMS -1×N optinen kytkin

MEMS -1×N optinen kytkin


MEMS-1×N optinen kytkin (jäljempänä MEMS-optinen kytkin) on modulaarinen tuote, jossa on monikanavainen optisen polun kytkentätoiminto. MEMS-optiset kytkintuotteet ovat optisia kytkimiä, jotka on valmistettu sähköstaattisesti ohjatuista mikropeiliratkaisuista. Niillä on pienen koon, nopean vastenopeuden ja vakaan suorituskyvyn ominaisuudet, ja niitä voidaan käyttää laajalti erilaisissa optisissa viestintä- ja testausjärjestelmissä. Sen optisen polun kaavio on seuraava:


Soveltamisala
Monikanavainen optinen valvonta optisessa siirtojärjestelmässä;
Automaattinen lähiverkon monivalonlähteen/ilmaisimen kytkentä, optisen tunnistuksen monipisteinen dynaaminen valvontajärjestelmä;
Optisessa testijärjestelmässä sitä käytetään optisen kuidun, optisen laitteen, optisen verkon ja kenttätekniikan optisen kaapelin testaukseen;
Optisen laitteen säätö.
 MEMS -1×N optinen kytkin
Ominaisuuksia
Nopea kytkentänopeus ja pitkä käyttöikä
Pieni häviö, korkea luotettavuus
Modulaarinen rakenne, pieni koko
TTL-liitäntä, helppo hallita

Tekniset indikaattorit
Sarjanumero parametri yksikkö indeksi Huomautus
1 Toimiva aallonpituus NM 1250 ~ 1700  
2 Testin aallonpituus NM 1310&1550 Muokattavissa
3 Kuidun tyyppi   yksi/monimoodi  
4 käytävä   32 2-32 kanavaa voidaan räätälöidä
5 Lisäyshäviö Db ≤1.0  
6 Tuoton menetys Db ≥50  
7 toistettavuus Db ≤±0.02  
8 ylikuuluminen Db ≤-50  
9 Vaihtoaika Ms ≤15  
10 Vaihda elämää Sekunda ≥109  
11 Suurin optinen tuloteho Mw 500  
12 Käyttölämpötila °C -5~+75  
13 varastointilämpötila °C -40~+85°C  
14 Tehovaatimukset V DC 5V  

Sähköiset ominaisuudet
1×N MEMS-optisen kytkimen sähköisten ominaisuuksien taulukko
Sarjanumero parametri yksikkö minimi tyypillinen maksimi
1 Käyttöjännite (VCC) VDC 4.5 5 5.5
2 Digitaalinen I/O-logiikka korkea taso (VIH, VOH) VDC 2.0 3.3 3.8
3 Digitaalinen I/O-logiikka matala taso (VIL, VOL) VDC 0 0.5 0.8
4 Virrankulutus (@5.0V) Mw - - 600
Huomautus: Eri moduulien välillä on joitain eroja, katso todellinen virrankulutus.

Käyttöohjeet
Piirustus ja asennusohjeet
Optisen MEMS-kytkinmoduulin ulkomitta on 68 mm×30 mm×13 mm. Otetaan esimerkkinä optinen kytkin 1×4, ulkomitat on esitetty kuvassa 2 (muut mallit eroavat vain kuitujen lukumäärästä):


Optista MEMS-kytkinmoduulia asennettaessa optista kuitua ei saa taivuttaa liikaa (katso kuva 3), jotta se ei vaikuta suorituskykyindeksiin.


Nastan määritelmä
PIN-koodi tappi
määritelmä
PIN-koodin tyyppi taso Toiminnon kuvaus
1 NC / / /
2 VCC VIRTA SISÄÄN / DC +5V Virtalähteen positiivinen tulo, maksimivirta 120mA
3 /STROBE IN LVTTL TTL-tila: voimassa putoavalla reunalla
4 GND VIRTA SISÄÄN   Voiman maadoitus
5 D0 IN LVTTL TTL-tila: databitin D0-tulo
6 NC / / Varattu liitäntä, ei sähköliitäntää
7 NC / / Varattu liitäntä, ei sähköliitäntää
8 NC / / Varattu liitäntä, ei sähköliitäntää
9 D2 IN LVTTL TTL-tila: databitin D2-tulo
10 D4 IN LVTTL TTL-tila: databitti D4-tulo
11 GND VIRTA SISÄÄN   Voiman maadoitus
12 D1 IN LVTTL TTL-tila: databitin D1-tulo
13 D3 IN LVTTL TTL-tila: databitin D2-tulo
14 /NOLLATA IN LVTTL Reset, aktiivinen matala, pulssin leveys ≥ 0,5 ms

Huomautus: LVTTL on 3.3V LVTTL; STROBE (nasta 3)
Vain TTL-tilassa käytetty D0 ~ D4 voi muuttaa tasoa, kun se on korkea, ja putoava reunapulssi saa optisen kytkimen vaihtamaan vastaavalle kanavalle.
RESET (14 nastaa)
Laskevan reunan pulssi kytkee optisen kytkimen nollaustilaan, ja optinen polku on kanava 1.

Ohjeet
1) MEMS-optisessa kytkinmoduulissa on ohjauspiirin liitäntä, joka on kytketty ulkoiseen ohjauspiiriin suoran pistorasian kautta. Liitäntänastat on määritelty taulukossa 3 esitetyllä tavalla. Kun optinen kytkin on käynnistetty, se alustetaan nollaustilaan ja optinen polku on kanava 1.
2) Kun optinen kytkinmoduuli on kytketty pois päältä, optista polkua ei voida ylläpitää alkuperäisellä kanavalla.
3) MEMS-optisessa kytkinmoduulissa on tulo- ja lähtökuitunippu, ja kuidun halkaisija on φ0,9 mm. Tulokuitu (julkinen kuitu) on merkitty 0: lla ja lähtökuitu on merkitty vastaavasti 1, 2, 3 ja 4, mikä osoittaa 4 vastaavaa lähtökuitua.
4) MEMS-optisen kytkinmoduulin ohjaustila: TTL-rinnakkainen digitaalinen I/O-ohjaus.

LVTTL:n rinnakkainen digitaalinen I/O-ohjaus
LVTTL-ohjausta voidaan käyttää vain optisissa kytkimissä, joissa on 5 LVTTL-ohjausnastaa (D0, D1, D2, D3, D4), enintään 32 kanavaa. Vastaava suhde LVTTL-ohjaustapin tason ja kanavan välillä on esitetty taulukossa 4. Käytettäessä LVTTL-ohjaustappi on määritettävä optisen kytkimen optisten polkujen todellisen lukumäärän mukaan.
käytävä D4 D3 D2 D1 D0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1
3 0 0 0 1 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
23 1 0 1 1 0
24 1 0 1 1 1

Looginen ohjauskaavio on seuraava


Varotoimet ja huolto
Jotta optinen MEMS-kytkinmoduuli ei vaurioidu, lue seuraavat säännöt huolellisesti ennen käyttöä:
1) Käytä alkoholipuuvillaa liittimen kuidun päätypinnan puhdistamiseen ennen käyttöä ja käytä pölysuojusta, kun sitä ei käytetä, jotta pöly tai muu lika ei saastuta tai vahingoita kuidun päätypintaa. Kuidun päätypinnan vaurioituminen tai likaantuminen vaikuttaa MEMS-optisen kytkimen suorituskykyyn.
2) Optisen kuidun vetäminen, taittaminen tai kiertäminen on ehdottomasti kielletty optisen kuidun vaurioitumisen välttämiseksi.
3) Katso ohjausliitännän yksityiskohtaiset nastamääritykset yllä olevasta taulukosta 3 varmistaaksesi, että johdotus on oikea. Kun olet vahvistanut, että yhteys on oikea, käynnistä uudelleen. Huomautus: Optisen MEMS-kytkinmoduulin käyttöjännite ei saa ylittää nimellisjännitettä, eikä virtalähdettä ja maata voida kääntää, muuten moduuli vaurioituu.
4) Kun ulkoinen piiri on vaihdettava, katkaise ensin virta ja irrota sitten moduulin ohjausjohto.
5) Kun MEMS-optisessa kytkinmoduulissa on optinen signaalitulo, älä katso suoraan kuidun päätypintaan. Lasersäteily on näkymätöntä, mutta voi vahingoittaa ihmissilmää!
6) Tämän laitteen tulee olla tulenkestävä ja iskunkestävä, ja välttää varastointia ja työskentelyä liian kosteassa ympäristössä.
7) Tämä laite on tarkka optinen laite, eikä sitä saa purkaa ilman lupaa vaurioiden välttämiseksi.
8) Tuotetta käytetään määritellyissä olosuhteissa eikä se saastuta ilmakehää, vettä ja maata. Pakkaus ei sisällä vaarallista jätettä ja käyttäjä voi hävittää sen turvallisesti.
9) Tuotehuollossa vaihdetut osat ja komponentit on palautettava yksikkömme huoltohenkilöstön toimesta hävitettäväksi määräysten mukaisesti. Kun tuote hävitetään tai romutetaan, käyttäjän on hävitettävä se ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Nopea kysely

Suosittele lukemista