Suuren portin optinen kytkin

Suuren portin optinen kytkin

1XN optinen kytkin (vakiorunko)

Ominaisuuksia
Pieni häviö ja korkea luotettavuus
Rinnakkainen liitäntä (RS232,RJ45)
Modulaarinen suunnittelu
Epoksiton optisella polulla

Sovelluksia
Ring-verkko
Etävalvonta optisessa verkossa
Kuituoptisen komponentin testaus