Suuri portin optinen kytkin

Suuri portin optinen kytkin

1XN optinen kytkin (vakiorunko)

Ominaisuuksia
Alhainen menetys ja korkea luotettavuus
Rinnakkainen liitäntä (RS232,RJ45)
Modulaarinen muotoilu
Epoksiton optisella polulla

Sovelluksia
Soita verkko
Etävalvonta optisessa verkossa
Kuituoptisen komponentin testaus